Cyklinowanie - porady

Cyklinowanie i bezpieczeństwo pracy

Przygotowanie maszyny do cyklinowania na przykładzie maszyny Lagler hummel:

- rozłożoną maszynę wnieść na stanowisko pracy, gdzie będziemy wykonywać cyklinowanie
- założyć rurę odsysającą i połączyć sprzęgło
- podnieść wałek szlifierski
- umocować worek na pył korzystając z opaski zaciskowej w zestawie
- podnieść blachę osłaniającą wał
- nałożyć równo taśmę szlifierską
- docisnąć taśmę ścierną napinaczem.
- podłączyć silnik do prądu
- sprawdzić bieg taśmy w położeniu "test"
- zamknąć pokrywę maszyny i rozpocząć cyklinowanie

Rozruch maszyny przeprowadzamy przytrzymując włącznik w pozycji start aż zacznie równomiernie pracować ze stałą prędkością. Zbyt długie przytrzymanie w tej pozycji może powodować krótszą pracę kondensatora rozruchowego. Nastepnie zwalniamy przycisk do położenia normalnej pracy "betreib". W przypadku trudności ze startem można rozluźnić pasy klinowe, które ponownie dociskamy po nagrzanu maszyny.

Wymiania taśmy ściernej:

- przerywamy cyklinowanie i wyłączamy maszynę
- odłączamy cykliniarkę od prądu
- usuwamy pokrywę boczną.
- opuszczamy dźwignią wałek napinający.
- wymieniamy taśmę szlifierską na tą o odpowiedniej granulacji
- dociskamy taśmę szlifierską zwalniając dźwignię wałka napinającego.
- podłaczamy cykliniarkę do prądu
- sprawdzamy wyśrodkowanie taśmy w pozycji"test"
- zamykamy otwór kadłuba cykliniarki blachą


Cykliniarki przeznaczone są do cyklinowania parkietu lub desek na sucho. Inne zastosowania i szlifowanie innych powierzchni niż drewniane nie są dozwolone. Dotyczy to zarówno głównej cykliniarki taśmowej, jak i cykliniarki do rantów.

Aby uniknąć przypadkowego niechcianego uruchomienia maszyny wszelkie prace serwisowe i regulacyjne wykonujemy z wyciągniętą wtyczką z gniazdka.

Wykonujący cyklinowanie obowiązkowo musi być zaopatrzony w najwyższej jakości zabezpieczenie słuchu. Korzystamy z słuchawek dostarczonych przez producenta wraz z cykliniarką, lub też zakupujemy nowe w specjalistycznym sklepie.


Obowiązkowo po olejowaniu zużyte pady z olejem zalewamy wodą. Bardzo często dostaja one samozapłonu, co może prowadzić do pożaru i innych niebezpiecznych sytuacji.

Nosimy profesjonalną odzież ochronną. Podczas cyklinowania elementy odzieży mogą się wkręcić w wał cykliniarki.

Stosujemy oryginalne worki o możliwie najniższym poziomie zapylenia. Przed przystąpieniem do cyklinowania szczelnie mocujemy worek na rurze odsysającej. Wykonujący cyklinowanie narażony jest na kontakt z pyłami, szczególnie takimi, które zawierają środki impregnujące, rozpuszczalniki i lakiery. Mogą one powodować reakcje alergiczne i uczulenia. Pył drewniany bukowy i dębowy jest rakotwórczy. W stosunku do pyłow innych gatunków drewna występuje takie podejrzenie. Dlatego aby profesjonalista wykonujacy cyklinowanie nie wdychał drobnego pyłu szlifierskiego, obowiązkowo powinien korzystać z maski przeciwpyłowej z atestem.

Podczas cyklinowania elementów metalowych, takich jak gwoździe, oderwane rozgrzane elementy mogą zostać zassane wraz z pyłem do worka. Żarzące sie wióry metalowe dostające się do worka na pył mogą wywołać pożar nawet po kilku godzinach od zakończenia cyklinowania. Dlatego przerywając cyklinowanie należy natychmiast usunąć znajdujący się w worku pył szlifierski do innego pojemnika. Pył należy przechowywać wyłącznie pod gołym niebem. Podczas wysypywania pyłu pozostałego po cyklinowaniu używamy maski ochronnej.

Podczas cyklinowania nie wolno palić papierosow. W pomieszczeniu należy unikać rzeczy mogących zapalić pył szlifierski.

Zanim włączymy silnik sprawdzamy napięcie taśmy szlifierskiej. Bęben szlifujący maszyny musi być uniesiony.

Jeżeli w podłodze występują wystające gwoździe, należy je przed szlifowaniem głęboko dobić w drewnie, tak aby nie istniało niebezpieczeństwo ich wyszlifowania. Zanim rozpoczniemy cyklinowanie mocujemy również ruszające się klepki.

Podczas cyklinowania należy przesuwać maszynę rownomiernie, tak aby nie powodować wglębien w szlifowanej podłodze. Absolutnie nie można podczas cyklinowania zatrzymywać maszyny na podłodze z opuszczonym bębnem, gdyż spowoduje to wyszlifowanie zagłębienia. Podczas zmiany kierunku cyklinowania delikatnie unosimy i opuszczamy bęben szlifierski na podłogę, gdy maszyna jest w ruchu.

Należy stosować oryginalne części zamienne. Producent nigdy nie da gwarancji pracy cykliniarki na częściach innych niż oryginalne. Wykonując cyklinowanie należy też używać profesjonalnych taśm szlifierskich.
Cyklinowanie bezpyłową szlifierką taśmową lagler.